3CX IP Call Center System

3CX Call Center Module

เป็นซอฟท์แวร์สำหรับระบบไอพีคอลเซ็นเตอร์ (IP-Call Center) ที่รวมเอาคุณสมบัติเทียบเท่าระบบ Call Center ในระดับ Enterprise ไว้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ในงบประมาณที่ท่านพึงพอใจ ด้วยฟังก์ชั่นด้วยระบบกระจายสายอัตโนมัติ (Automatic Call Distribution System : ACD) และระบบการจัดการลำดับคิว (Queue) ที่ชาญฉลาดและมีให้เลือกหลากหลายครบถ้วนทุกกลยุทธ์ สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น และทำให้ง่ายต่อการจัดการ Call Center ทั้งในรูปแบบของการรับสายและการโทรออก (Inbound & Outbound) นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติพิเศษต่างๆมากมาย ไม่ว่าจะเป็นคุณสมบัติการบันทึกเสียงสนทนาอัตโนมัติ (Voice Logging), การแสดงรายงานข้อมูลการทำงานบนหน้าจอส่วนกลาง (Wallboard) ที่สำคัญผู้บริหาร Call Center ยังสามารถตรวจสอบการทำงาน Call Center และ Admin สามารถแก้ไขค่าต่างๆ ได้ผ่านอินเตอร์เฟสการตั้งค่าบนเว็บบราวเซอร์ (Web-based Configuration Interface) ได้อย่างง่ายและสะดวกสบาย


3CX Call Center  เหมาะสำหรับธุรกิจ/องค์กรทุกประเภท ตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนขนาดใหญ่ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ที่ต้องการมีศูนย์กลางการให้บริการการสอบถามข้อมูล (Customer Service), ศูนย์บริการรับแจ้งปัญหาต่างๆ (Helpdesk) และ Tele-Sales หรือ  Tele-Survey ทั้งแบบ Inbound และ Outbound ฯลฯ สามารถตอบสองความต้องการของลูกค้าให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด ซึ่งจะช่วยให้การทำงานของท่านเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

คุณสมบัติหลักๆของ 3CX Call Center Module

 • การจัดลำดับคิวแบบกลยุทธ์
      (Additional Queue Strategies)
 • การดักฟังสายสนทนา (Listen in)
 • การแทรกสายสนทนา (Barge in) 
 • การกระซิบสายสนทนา (Listen & Whisper)
 • การรายงานสถานะของคิวแบบเรียลไทม์ 
      (Advanced Real Time Queue Statistics)
 • การเข้าสู่โปรแกรม (Log In / Log Out) 
 • การโทรกลับอัตโนมัติ (Call Back Feature)
 • การแจ้งเตือนตามมาตรฐานการบริการ (SLA Alerts)
 • การตั้งเวลาหลังจบการสนทนา (Wrap Up Time) 
 • การส่งข้อความผ่านจอคอมพิวเตอร์ได้ (Chat)
 • การบันทึกเสียงสนทนา (Call Logging System)
 • การรายงานสถิติ (Call Report) 
 • การโทรออกด้วยฟังก์ชั่น Click to Call
      ด้วย 3CX’s Chrome Extension  
 • การแสดงข้อมูลสถานการณ์บน Wallboard 
 • การทำงานร่วมกับ CRM ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
      (Integrate 3CX PRO with your CRM)

Better Customer Service with Superior Call Center / Contact Center Software


 • 3CX offers advanced call center features for maximum employee productivity and enhanced customer service. With CRM integration, wallboard, reporting, statistics and more, 3CX’s contact center PBX is integrated into the Pro and Enterprise editions, ensuring your employees can work more efficiently, track their progress and provide valuable interactions that your customers will remember.

 • ● Fast & secure - uses latest web technologies
  ● Optimized for Chrome & Firefox
  ● Improved control / CTI of IP Phones using uaCSTA
  ● CTI now also controls 3CX smartphone clients
  ● Web client will be client of choice
  ● Windows and Mac client will be maintained - ideal for use as a softphone.

 • Improved phone control (CTI)
  ○ Supports Cloud AND on premise deployment
  ○ Extensions can be local or remote
  ○ Works with supported deskphones
  and 3CX client for Windows, Mac,
  iOS and Android!
  ○ More reliable using uaCSTA standard
  ● Requires latest firmware and clients -
  easy though with v15!

 • Traditional proprietary PBX’s with call center functionality have proven to be either too expensive or difficult to set up. 3CX improves this with 3CX Pro, providing call center management with the information required to monitor call queues in real-time and ensure that not a single call is lost.

 • 3CX Contact Center software ensures you provide your customers with quality service, and that your agents always reach their targets. Check the average and longest waiting time as well as the least talk time to guarantee no customer leaves your call center unsatisfied.

 • 3CX Pro provides you with all the tools required to review your agents’ performance at any given time. Answered calls, abandoned calls, average longest waiting time and more are all in easy reach, allowing you to ensure that your call center is running smoothly at any given time.

 • The web client integrates video conferencing. Users can easily initiate a web conference directly from the client, without downloading any additional clients or plugins; making the process seamless and effortless. Most importantly, it’s clientless for the remote participants as well. 3CX is the first PBX vendor to include the web conferencing feature free of charge, with no extra licensing or administration, for up to 100 participants.

 • 3CX PRO integrates with popular CRM systems out of the box. Staff can save time using click-to-call from customer records and customer call history. Management can view staff activity with detailed automatic inbound and outbound calls journalling.

 • 3CX PRO offers advanced contact and call center technology previously only available to enterprises. Get additional queue strategies and WebRTC web conferencing for free for up to 25 participants at an affordable price.

 • Save time and enjoy fully integrated communications with the 3CX’s Click to Call extension for Chrome. The plugin enables you to dial numbers directly from your CRM or browser with the 3CX Web Client. With just a click of the mouse, phone numbers from websites, emails and contact lists are automatically transferred to your client, ready for you to call.

 • 3CX’s Click to Call extension, instantly identifies the phone numbers that appear on browsers and CRMs. Users making countless calls everyday will save a significant amount of time by simply clicking on the number to automatically make the call, without having to dial or copy and paste.

 • The Chrome extension automatically identifies all phone numbers on the screen, and can be configured to exclude specified pages as well as filter out local numbers. Users can set parameters such as “Minimum Number Length” to prevent the extension from detecting digits which are not phone numbers.
Visitors: 101,571