TECH & HELPDESK SUPPORT

ฝ่ายเทคนิคและสนับสนุนการใช้งานระบบ ยินดีตอบคำถามและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาหรือการใช้งานระบบ
ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์ โดยท่านสามารถติดต่อขอรับบริการผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ
ทางเรายืนยันการตอบคำถามและไขข้อข้องใจของท่านภายใน 24 ชั่วโมง

    Click to Voicetel Helpdesk Support
         Click to Download TeamViewer Program

 

      วิธีการและขั้นตอนการรับแจ้งปัญหาระบบขัดข้อง (Helpdesk Support)  
      กรณีที่ท่านต้องการแจ้งปัญหาการใช้งานระบบ หรือแจ้งปัญหาที่เกิดจากความชํารุดบกพร่องทางด้านซอฟแวร์
      หรือฮาดแวร์ และต้องการให้บริษัทฯ ดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็วและทันท่วงที
      ทางบริษัทฯ ขอความกรุณาให้ท่านปฎิบัติตามขั้นตอนการแจ้งปัญหา (Helpdesk Support) ดังต่อนี้
 
      Click ไอคอนนี้เพื่อเข้าสู่ศูนย์บริการลูกค้าอัตโนมัติ (Voicetel Support)   

          1. ให้ข้อมูลที่จำเป็นในการติดต่อ
                   - ชื่อบริษัท/หน่วยงาน
                   - ชื่อและนามสกุลของผู้แจ้งปัญหา
                   - อีเมล์และเบอร์โทรศัพท์

           2. ให้ข้อมูลรายละเอียดของปัญหา 
               กรุณาให้ข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นโดยละเอียด เช่น ชื่อระบบหรือชื่อยี่ห้อ/รุ่นของอุปกรณ์ที่เกิดปัญหา,
               วัน/เวลาที่เกิดปัญหา, การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ปัญหา

           3. บริษัทฯ ตอบกลับและแจ้งเตือนเมื่อมีความคืบหน้าใดๆ ทางอีเมล์ 
              ท่านจะได้รับรหัส Tracking ID เพื่อใช้ในการติดตามปัญหาหรือเพิ่มข้อมูลได้ 
              โปรดใช้ Tracking ID เพื่อการอ้างอิงเวลาติดต่อบริษัท

          4. ผู้รับจ้างจะทำการตอบกลับเกี่ยวกับปัญหาตามมาตรฐานในการให้บริการ (Service Level Agreement)
              เพื่อรับทราบรายละเอียดและข้อมูลเชิงลึกที่จำเป็นหรือแจ้งแนวทางการทดสอบระบบ
              หรือให้คำแนะนำในการแก้ไขปัญหาในเบื้องต้น

          5. เมื่อวิเคราะห์ปัญหาแล้ว เห็นควรจะต้องเข้าไปแก้ไขปัญหาระบบขัดข้อง ณ จุดติดตั้ง 
              บริษัทฯ จะจัดส่งวิศวกรผู้ชำนาญเกี่ยวกับระบบ ไปทำการแก้ไขปัญหาจากอาการที่เกิดขึ้น
              หรือซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพใช้การได้ปกติ ตามระยะเวลาที่ได้กล่าวข้างต้น

 

       วันและเวลาที่ผู้ให้บริการจะดำเนินการ :

               5/8 Onsite Support
              การให้บริการเฉพาะในวันและเวลาทำการ ตั้งแต่วันจันทร์-ศุกร์ (5 วัน วันละ 8 ชั่วโมง)

               7/8 Remote Support
              การให้บริการทุกวัน ตั้งแต่วันจันทร์-อาทิตย์ ( 7 วัน วันละ 8 ชั่วโมง)

 

        ช่องทางการติดต่อสื่อสาร : 

  • โทรศัพท์สำนักงาน หมายเลข +662 105 4331 # 111 (Customer Service)
  • โทรศัพท์มือถือ (สายด่วน) หมายเลข +668-5155-9909
  • โทรสารหมายเลข  +662 276 8050  
  • จดหมายอิเล็คทรอนิคส์ Email : support@voicetel.co.th
  • เวปไซต์สำหรับรับแจ้งปัญหา http://voicetel.hesk.com
 
        วันและเวลาทำการปกติ : วันจันทร์-วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09:30 – 18:00 นาฬิกา

        ทางบริษัทวอยซ์เทล ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่เข้ามาใช้บริการ

 

 

แบบฟอร์มแจ้งปัญหาระบบขัดข้อง

คำอธิบายแบบฟอร์ม
Visitors: 101,571