บริษัท วอยซ์เทล จำกัด
เราเป็นผู้เชี่ยวชาญในการออกแบบและติดตั้งระบบคอลเซ็นเตอร์ (Call Center System), ระบบโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ (Computer Telephony System: CTI) มานานกว่า 19 ปี และปัจจุบัน บริษัทฯ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ซอฟท์แวร์ระบบตู้สาขาโทรศัพท์แบบไอพี (PBX) และระบบคอลเซ็นเตอร์ (Call Center) ระดับโลก ภายใต้เครื่องหมายการค้า “3CX” ในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ และด้วยการมีผลงานการติดตั้งระบบที่มีคุณภาพ มีบุคลากรที่มีความรู้จริงในผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรอง 3CX Advanced Certified รวมถึงยอดขายสูงสุดอย่างต่อเนื่อง ทำให้บริษัทฯ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายในระดับ "Titanium Partner" รายแรกในภูมิภาคเอเชียและในประเทศไทย Read more


  • 3CX Phone System เป็นซอฟท์แวร์ระบบตู้สาขาโทรศัพท์สมัยใหม่ที่มีคุณสมบัติเทียบเท่าระบบตู้สาขาโทรศัพท์ในระดับ Enterprise รองรับการทำงานร่วมกับซอฟท์แวร์หรืออุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้เทคโนโลยี VoIP มาตรฐาน SIP ที่สามารถใช้งานได้ทั้งรูปแบบติดตั้งบน Server (On-premise) และแบบ Cloud Solutions

  • ระบบ 3CX IP Call Center ที่รวมเอาคุณสมบัติ Advanced Contact Center ไว้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ในงบประมาณที่ท่านพึงพอใจ ด้วยฟังก์ชั่นด้วยระบบกระจายสาย ACD และระบบการจัดการลำดับคิว (Queue) ที่ชาญฉลาด

  • จำหน่ายอุปกรณ์ที่ได้คัดสรรแล้วว่าคุณภาพดีและมีประสิทธิภาพสูง เหมาะสมกับการใช้งานร่วมกับระบบ ระบบโทรศัพท์ชนิดไอพี (3CX IP-PBX System) และระบบไอพีคอลเซ็นเตอร์ (3CX IP-Call Center)

                  

 7 เหตุผลในการเลือก 3CX ที่เป็นระบบโทรศัพท์ IP PBX ของคุณ

7 REASONS TO CHOOSE 3CX

7 REASONS TO CHOOSE 3CX

Visitors: 43,988